Cart empty

Artystyczna, ręcznie robiona biżuteria

Terms of Services BelaArt.pl

§1 Definicje

 1. KUPUJĄCY – osoba lub firma dokonująca zakupów w Sklepie internetowym
 2. SPRZEDAJĄCY – Tomasz Žaloudik, prowadzący firmę „ICHI Tomasz Žaloudik”.
  Dane firmy Sprzedającego: NIP: 937-176-30-91. Siedziba: ul. Gajowa 8 a, 34-325 Łodygowice, wpisana przez Wójta Gminy Łodygowice do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 3. PEŁNOMOCNIK – osoba odpowiedzialna za prowadzenie Sklepu oraz upoważniona do prowadzenia wszelkich rozmów związanych z prezentowanymi Produktami.
 4. PRODUKT – przedmiot dostępny w Sklepie internetowym.
 5. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – transakcja, zakup, tj. umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem www.belaart.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać transakcji, zakupu, tj.zawrzeć Umowę sprzedaży. Galeria, forum, komentarze oraz pozostałe elementy witryny www.belaart.pl stanową integralną część Sklepu.
 7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, określający warunki i zasady zakupów w Sklepie.
 8. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in dane Kupującego. 

 

§2 Informacje ogólne

 

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 2. Pełnomocnikiem odpowiedzialnym za prowadzenie Sklepu oraz upoważnioną do prowadzenia wszelkich rozmów związanych z prezentowanymi Produktami jest Izabela Žaloudik.
 3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień są warunkiem świadczenia usług przez Sklep.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: info@belaart.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

 

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług Sklepu jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Wyroby oferowane przez Sklep są wykonane ręcznie. W związku z tym nawet z pozoru identyczne przedmioty mogą nieznacznie różnić się między sobą. 
 4. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia od Kupującego drogą internetową lub telefoniczną.
 5. Ceny Produktów, znajdujące się na witrynie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawia fakturę VAT. Do wartości zamówienia Sprzedający dolicza koszty przesyłki.
 6. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w formularzu przesłana zostaje wiadomość ze specyfikacją zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego w zamówieniu będą niepełne lub będą posiadać rażące błędy.
 8. W przypadku zamówień spoza granic Polski szczegóły dotyczące przesyłki i jej kosztów będą ustalane indywidualnie.

 

§4 Założenie konta w Sklepie (rejestracja)

 1. Założenie konta w Sklepie umożliwia przeglądanie historii zamówień oraz wiele innych dodatkowych korzyści.
 2. Rejestracja nie jest wymogiem realizacji zamówienia przez Sklep.
 3. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
 4. Zakładając konto w Sklepie, Kupujący równocześnie zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Sprzedającego w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). 

 

§5 Dostawa

 1. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub umożliwia Kupującemu odbiór osobisty.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania zamówionego towaru najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowaniu pieniędzy na koncie (w przypadku przedpłaty na konto) lub złożenia zamówienia (w przypadku zapłaty przy pobraniu). 
 3. W większości przypadków zamówienie jest wysyłane w terminie 2 dni roboczych.

 

§6 Reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny.
 2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie przez Kupującego kompletnego, nieużywanego i nieuszkodzonego produktu, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć otrzymany wraz z towarem dokument sprzedaży oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu.
 3. O zamiarze rezygnacji z zakupu Kupujący powiadamia Sprzedającego drogą mailową.
 4. Koszt wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący.
 5. Koszty dostawy towaru do Kupującego nie podlegają zwrotowi.
 6. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przekazane Kupującemu na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy w ciągu dwóch dni roboczych, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Sprzedającego stanu zwróconego wyrobu.
 7. Przesyłki ze zwracanym towarem odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

§7 Sposoby płatności

 1. Za złożone w Sklepie zamówienia Kupujący może zapłacić w jeden z poniższych sposobów 
  • przelewem bankowym na konto – PRZEDPŁATA; po wyborze tego rodzaju płatności Kupujący otrzymuje numer konta bankowego oraz dane do przelewu w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;
  • gotówką – ZA POBRANIEM; płatność przy odbiorze przesyłki; 
 2. W przypadku przedpłaty na konto Kupujący ma 5 dni roboczych na uiszczenie zapłaty za zakupione Przedmioty. Po tym terminie rezerwacja towaru zostaje anulowana.
 3. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

§8 Koszty transportu

 1. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 2. Do kosztów transportu Poczty Polskiej Sprzedający dolicza koszty pakowania.
 3. Koszty transportu w zależności od sposobu płatności i typu przesyłki prezentują poniższe tabelki:

 

Dla przesyłek poniżej 350 gram.

  Przedpłata Pobranie

Ekonomiczna

4,00 16,00;

Priorytetowa

7,00 19,00

 

Dla przesyłek pomiędzy 350 gram a 1000 gram.

  Przedpłata Pobranie

Ekonomiczna

6,00 18,00

Priorytetowa

10,00 22,00

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówione wyroby trafiły do Kupującego w idealnym stanie, zgodnym z ofertą prezentowaną w Sklepie.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (np.: pożar, powódź itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie sprawy sporne Sprzedający i Kupujący będą się starali rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe podawane przez Kupującego przy zakładaniu konta oraz w trakcie składania zamówienia wykorzystywane są tylko w celach realizacji zamówień.
 2. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.
 3. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu internetowego:
  "ICHI" Tomasz Žaloudik
  ul. Gajowa 8a
  34-325 Łodygowice
 4. Kupujący w Sklepie internetowym ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich modyfikację. W szczególności możliwe jest całkowite usunięcie wszystkich danych z bazy Sklepu.

 

§11 Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały znajdujące się na stronie internetowej BelaArt.pl, w szczególności teksty, zdjęcia, układ graficzny, projekty i wzory oferowanych towarów stanowią wyłączną własność Sprzedającego i podlegają prawnej ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Na mocy obowiązującego prawa autorskiego kopiowanie, prezentowanie publiczne, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej treści, prac, zdjęć oraz wykorzystywanie w inny sposób serwisu BelaArt.pl bez zgody Sprzedającego jest ZABRONIONE – stanowi to naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.

 
Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w polityce dotyczącej plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera.
Nie pokazuj tego komunikatu